ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

2016 State of the Commons: Κάλεσμα για υποβολή έργων

Από το 2014 ο οργανισμός των Creative Commons δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη των Commons, παρακολουθώντας την ανάπτυξη του περιεχομένου με άδειες Creative Commons στο διαδίκτυο. Πέρυσι, μια από τις κύριες αναφορές της έκθεσης ήταν  το ορόσημο του 1 δισ έργων με άδειες CC έργα στα κοινά. Φέτος,  ο οργανισμός Creative Commons μετατοπίζει το κέντρο βάρους της ετήσιας αναφοράς, σύμφωνα με τη νέα του στρατηγική.

sotc-header

Ποσοτικά, η έκθεση θα συνεχίσει να αναφέρεται στην ανάπτυξη του περιεχομένου με άδειες CC, ώστε να υπάρχουν συγκρίσεις με προηγούμενα έτη. Ποιοτικά, η έκθεση  έχει σαν στόχο  να προσφέρει μια ουσιαστική αντανάκλαση του έτους που πέρασε, παρέχοντας σύντομες ιστορίες που συνδέονται με πραγματικούς δημιουργούς σε όλο τον κόσμο, που εργάζονται σε διάφορα μέσα και τομείς, και αναδεικνύουν την χρηστικότητα και τη δυναμική των κοινών.

Εδώ είναι που εμπλέκεται η κοινότητα των κοινών. Ο Οργανισμός Creative Commons, προσκαλεί  όλους τους δημιουργούς να υποβάλλουν έργα που τονίζουν τις δημιουργικές χρήσεις που έχουν προκύψει από την επανάχρηση του περιεχομένου.

Στην φόρμα υποβολής  που μπορείτε να βρείτε εδώ,  θα πρέπει να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες για τους τρόπους  που ένα έργο  έχει αντίκτυπο στο κοινό και που θα περιλαμβάνει και τα τρία χαρακτηριστικά της ιστορίας των Creative Commons:

1) τον δημιουργό/φορέα και την επιλογή του να χορηγήσει μια ανοιχτή άδεια

2) τον χρήστη/χρήστες και την πράξη της προσαρμογής και επανάχρησης του έργου

3) τον θετικό αντίκτυπο που προκύπτει για ένα ευρύτερο κοινό.

Η προθεσμία για την  υποβολή είναι το τέλος του μήνα: 31η Οκτωβρίου.

Πηγή άρθρου: https://creativecommons.org

Leave a Comment