ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα του ΟΗΕ για ανοιχτή πρόσβαση στην ιατρική έρευνα

Τον περασμένο μήνα ο ΟΗΕ δημοσίευσε μια έκθεση με συστάσεις για τη βελτίωση της καινοτομίας και της πρόσβασης σε τεχνολογίες υγείας.  Σε αυτή την έκθεση ο ΟΗΕ ζητάει να «προταθούν λύσεις για την αντιμετώπιση της ασυνέπειας μεταξύ των δικαιολογημένων δικαιωμάτων των εφευρετών, το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εμπορικών κανόνων και της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο των τεχνολογιών υγείας”

photo-1457694587812-e8bf29a43845-1024x683
Photo by Maarten van den Heuvel on Unsplash, CC0.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις της επιτροπής για τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτει από την δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα.

Σύμφωνα με την έκθεση:

Ο περιορισμός της πρόσβασης στις ακαδημαϊκές ανακαλύψεις μπορεί να εμποδίσει την καινοτομία και έχει σαν αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πληρώνουν δύο φορές για τα οφέλη της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας. Οι ισχυρές και εκτελεστέες πολιτικές σχετικά με την κοινή χρήση δεδομένων και την πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να είναι προϋπόθεση των δημόσιων επιχορηγήσεων.
Οι δημόσιες επιχορηγήσεις της έρευνας πρέπει να απαιτούν ότι η γνώση που παράγεται από την εν λόγω έρευνα, να είναι ελεύθερα και ευρέως διαθέσιμη μέσω της δημοσίευσής της σε έγκριτα περιοδικά.

Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές και προσεγγίσεις που προωθούν την καινοτομία και δημιουργούν ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας για την δημιουργία γνώσεων προς όφελος του κοινού.

Οι συστάσεις του ΟΗΕ παροτρύνουν τους χρηματοδότες και τα πανεπιστήμια να εφαρμόσουν πολιτικές που εξασφαλίζουν την ευρεία πρόσβαση σε ερευνητικές δημοσιεύσεις και δεδομένα που παράγονται μέσω δημόσιας χρηματοδότησης. Οι πολιτικές πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις που επικοινωνούν με σαφήνεια, δικαιώματα επαναχρησιμοποίησης σε δημοσιεύματα και δεδομένα (για παράδειγμα, απαιτώντας CC-BY για δημοσιευμένα άρθρα και CC0 για σύνολα δεδομένων).

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τις πολιτικές, να επιλύσουν θέματα όπως τη φιλοξενία και την διάθεση της έρευνας, την κατάρτιση των υποτρόφων και των στελεχών των προγραμμάτων, καθώς και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Ένας από τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι «να επιτευχθεί καθολική κάλυψη υγείας και να υπάρχει πρόσβαση σε ασφαλή και οικονομικά προσιτά φάρμακα και εμβόλια για όλους.” Η βελτίωση της πρόσβασης και της επαναχρησιμοποίησης των δημόσια χρηματοδοτούμενων επιστημονικών και ιατρικών ερευνών, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την πραγματοποίηση αυτού του παγκόσμιου στόχου.

Πηγή άρθρου: https://creativecommons.org/

Leave a Comment