ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκίνησε η Διεθνής Εβδομάδα Ανοιχτής πρόσβασης: 22-28 Οκτωβρίου 2018

Η Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης είναι μια διεθνής σειρά εκδηλώσεων και δράσεων η οποία πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη κάθε έτους. Η Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης παρέχει στα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης και να ανταλλάξουν εμπειρίες, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την καθιέρωση της Ανοικτής Πρόσβασης ως του νέου τρόπου διεξαγωγής της έρευνας.  Ε;iναι μια ετήσια επιστημονική επικοινωνιακή εκδήλωση με επίκεντρο την ανοικτή πρόσβαση και τα συναφή θέματα. Λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου σε ένα πλήθος από τοποθεσίες ταυτόχρονα εντός και εκτός διαδικτύου. Τυπικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ομιλίες, σεμινάρια, συμπόσια, ή  ανακοινώσεις εντολών ανοικτής πρόσβασης ή άλλα ορόσημα για την ανοικτή πρόσβαση.

To θέμα της φετινής Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης 2018  που θα διεξαχθεί στις 22-28 Οκτωβρίου, θα είναι «Ο σχεδιασμός δίκαιων θεμελίων για την Ανοιχτή γνώση«.

Το φετινό θέμα αντικατοπτρίζει ένα ακαδημαϊκό σύστημα σε μετάβαση. Ενώ οι κυβερνήσεις, οι χρηματοδότες, τα πανεπιστήμια, οι εκδότες και οι μελετητές υιοθετούν ολοένα και περισσότερο ανοιχτές πολιτικές και πρακτικές, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτές είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καθώς η ανοιχτότητα είναι πια η προεπιλεγμένη λύση,   όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σχεδιάσουν  αυτά τα νέα, ανοιχτά συστήματα ώστε να διασφαλίσουν ότι είναι συνεκτικά, δίκαια και  να εξυπηρετούν πραγματικά τις ανάγκες μιας διαφορετικής παγκόσμιας κοινότητας. Η φετινή εβδομάδα ανοικτής πρόσβασης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην προώθηση αυτού του σημαντικού έργου.

Ο καθορισμός της εξ ορισμού ανοιχτότητας , είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης ενός συστήματος για την παραγωγή και τη διανομή της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και  φέρνει και νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν:

  • Πώς διασφαλίζουμε ότι τα μοντέλα βιωσιμότητας που χρησιμοποιούνται για την ανοιχτή πρόσβαση δεν αποκλείουν κάποιους;
  • Ποιες είναι οι ανισότητες που μπορούν να αναδημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τα ανοιχτά συστήματα;
  • Ποιες φωνές ακούγονται; Ποίες αποκλείονται; Ποιες είναι οι ανισότητες οι οποίες διαιωνίζονται και στην ανοιχτή πρόσβαση; Ποιες είναι οι περιοχές όπου το άνοιγμα μπορεί να μην είναι κατάλληλο;

Δείτε όλα τα events που έχουν προγραμματιστεί για την εβδομάδα Ανοικτής πρόσβασης εδώ

Διαβάστε περισσότερα για την Εβδομάδα Ανοιχτής Πρόσβασης εδώ

Leave a Comment