ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επικυρώθηκε η Σύσταση της UNESCO για την Ανοιχτή Επιστήμη

Ο Οργανισμός των Creative Commons (CC) επικροτεί την ομόφωνη επικύρωση της Σύστασης της UNESCO για την Ανοιχτή Επιστήμη στην 41η Γενική Διάσκεψη της UNESCO. Αυτό το έγγραφο ορόσημο είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός προς τη δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο η καλύτερη ανταλλαγή της επιστήμης είναι ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς από το σχεδιασμό.

Graphic on page 11. UNESCO Recommendation on Open Science. CC BY IGO 3.0

Τα CC έχουν την τιμή να είναι μέρος της παγκόσμιας κοινότητας που συνέταξε, εξέτασε και αναθεώρησε τη Σύσταση. Πιστεύουμε ακράδαντα η ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση είναι απαραίτητη, αν και όχι επαρκής, προϋπόθεση για την επίλυση μεγάλων, πολύπλοκων προβλημάτων. Η καλύτερη ανταλλαγή επιστημονικών άρθρων, δεδομένων και επιστημονικών εκπαιδευτικών πόρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου στην επίλυση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, των παγκόσμιων μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Όπως έδειξαν η πανδημία του COVID και η κλιματική αλλαγή, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, μοιραζόμαστε και μεταδίδουμε επιστημονική γνώση. Οι Συστάσεις της UNESCO για την Ανοικτή Επιστήμη και τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους είναι διεθνή πλαίσια που μπορούν να καθοδηγήσουν εθνικές κυβερνήσεις, χρηματοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο στον οποίο η ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα .

Η Σύσταση θέτει ένα διεθνές πρότυπο για τον ορισμό της ανοιχτής επιστήμης και των σχετικών πολιτικών και πρακτικών για την προώθηση της καλύτερης κοινής χρήσης σε όλη την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Αναφέρει επτά γενικούς τομείς δράσης:

  • Προώθηση μιας κοινής κατανόησης της ανοιχτής επιστήμης και των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεών της , καθώς και των διαφορετικών οδών προς την ανοιχτή επιστήμη
  • Ανάπτυξη και ενεργοποίηση ενός περιβάλλοντος πολιτικής για την ανοιχτή επιστήμη
  • Επένδυση σε υποδομές και υπηρεσίες ανοιχτής επιστήμης
  • Επένδυση σε ανθρώπινους πόρους, κατάρτιση, εκπαίδευση, ψηφιακό γραμματισμό και ανάπτυξη ικανοτήτων
  • Προώθηση μιας κουλτούρας ανοιχτής επιστήμης και ευθυγράμμιση κινήτρων
  • Προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανοιχτή επιστήμη σε όλη την επιστημονική διαδικασία
  • Προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της ανοιχτής επιστήμης για τη μείωση των ψηφιακών, τεχνολογικών και γνωστικών χασμάτων

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαβουλεύσεις πολλών ενδιαφερομένων, τη συμβουλευτική επιτροπή ανοιχτής επιστήμης και την παγκόσμια εταιρική σχέση ανοιχτής επιστήμης της UNESCO, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σύστασης για την Ανοικτή Επιστήμη .

Φυσικά, η υιοθέτηση της Σύστασης για την Ανοιχτή Επιστήμη είναι μόνο το πρώτο βήμα. Η πραγματική δουλειά είναι στην υλοποίηση των δράσεων. Η ευρεία επιτυχία της εφαρμογής θα απαιτήσει από τις κυβερνήσεις: να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό το έργο, να συνεργαστούν με διεθνείς ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται στην ανοιχτή επιστήμη και να συνεργαστούν και να μάθουν από άλλες κυβερνήσεις. Τα Creative Commons είναι έτοιμα να συνεργαστούν με τις εθνικές κυβερνήσεις, την UNESCO, τις ΜΚΟ και την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα για την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται σε αυτήν τη Σύσταση για να οικοδομήσουμε ένα λαμπρό μέλλον για όλους, παντού.

Πηγή άρθρου: https://creativecommons.org/

Leave a Comment