ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

O Οργανισμός των CC χαιρετίζει τη συμφωνία στην ΕΕ σχετικά με τη νομοθεσία-ορόσημο για τους ψηφιακούς gatekeepers

O Οργανισμός των Creative Commons (CC) επικροτεί τη συμφωνία ορόσημο που επιτεύχθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας από τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές. Δεδομένου του ολοένα και πιο εξέχοντος ρόλου που διαδραματίζουν οι μεγάλοι «gatekeepers» στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των εταιρειών, τα CC πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ισχυρό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί ότι μια δίκαιη και ανταγωνιστική ενιαία ψηφιακή αγορά της ΕΕ μπορεί να ανθίσει.

Τα CC χαιρετίζουν ιδιαίτερα την εστίαση της συμφωνίας στη διαλειτουργικότητα – ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό για τον μετριασμό των φραγμών στην κοινή χρήση, επιτρέποντας την ελεύθερη ροή πληροφοριών και συμβάλλοντας στην προώθηση της καινοτομίας και της πρόσβασης στη γνώση. Η διατήρηση αυτού του στοιχείου υπό τακτική αναθεώρηση είναι επίσης μια λογική προσέγγιση και θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι καθώς εξελίσσονται οι αγορές, διατηρείται για όλους η αρχή της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης και των μεγαλύτερων δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Είναι επίσης πολύ θετικό το γεγονός ότι οι νομοθέτες της ΕΕ δεν πείστηκαν από τις προσπάθειες λόμπι της τελευταίας στιγμής από εκδότες τύπου να ξεχωρίσουν ορισμένους από τους προσεκτικά σχεδιασμένους συμβιβασμούς που επιτεύχθηκε με την προηγούμενη νομοθεσία της ΕΕ.

Τα CC υποστηρίζουν τον δίκαιο, διαφανή και υγιή ανταγωνισμό της αγοράς που δημιουργεί και υποστηρίζει ψηφιακά περιβάλλοντα που ευνοούν τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική πολυμορφία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η DMA είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από αυτή την άποψη και θα βοηθήσει την ανταλλαγή γνώσεων προς το δημόσιο συμφέρον με τρόπο που προστατεύει τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ανθρώπων.

Πηγή άρθρου: https://creativecommons.org

Leave a Comment