ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη από τον οργανισμό των Creative Commons: Towards Better Sharing of Cultural Heritage — An Agenda for Copyright Reform

Τους τελευταίους μήνες, μέλη της πλατφόρμας πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons (CC) μαζί με φίλους των CC από όλο τον κόσμο συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν ένα έγγραφο πολιτικής που αντιμετωπίζει τα βασικά ζητήματα πολιτικής που επηρεάζουν την πρόσβαση και την κοινή χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως από γκαλερί, βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία (GLAM). Σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου, μοιραζόμαστε μερικά κύρια σημεία από την μελέτη. 

Πολιτική στα Creative Commons

Τα CC προσπαθούν να επηρεάσουν την παγκόσμια πολιτική για να εξασφαλίσουν καλύτερη κοινή χρήση δημιουργικού περιεχομένου και να καταργήσουν τα εμπόδια πνευματικών δικαιωμάτων στην καθολική πρόσβαση και την επαναχρησιμοποίηση της γνώσης και του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς που φυλάσσεται στα GLAM. Ως μέρος του Προγράμματός Open Culture , εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα, οι ανησυχίες και οι ανάγκες του κοινού και των GLAM για την εκπλήρωση της αποστολής δημοσίου συμφέροντος εξισορροπούνται με εκείνα των κατόχων δικαιωμάτων με δίκαιο τρόπο. 

Η μελέτη έχει ως στόχο να παρέχει ένα παγκόσμιο, συμπυκνωμένο σημείο αναφοράς για το έργο των CC στη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε ότι θα υποστηρίξει τα μέλη της κοινότητας της CC στις δικές τους προσπάθειες υπεράσπισης, θα καθοδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις νομοθετικές τους διαδικασίες και θα ενημερώσει οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τα ζητήματα πολιτικής που αφορούν την πρόσβαση και την επαναχρησιμοποίηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κύρια σημεία

Η μελέτη προσφέρει μια εκτενή επισκόπηση των προκλήσεων πνευματικών δικαιωμάτων στις δραστηριότητες των GLAM, ιδίως στη διατήρηση (κυρίως μέσω ψηφιοποίησης) και στην κοινή χρήση εικόνων και δεδομένων ψηφιακού και ψηφιοποιημένου περιεχομένου για πρόσβαση, χρήση και επαναχρησιμοποίηση. Σημειώνει επίσης τις συνέπειες των πνευματικών δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, το έγγραφο παρέχει πληροφορίες για την αποτελεσματική μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, με έμφαση στις ευκαιρίες που σχετίζονται με το ψηφιακό περιβάλλον. Οι προτάσεις για μεταρρύθμιση προσανατολίζονται προς την ασφάλεια δικαίου, τη διεθνή εναρμόνιση και ως μέσο για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών. 

Η μελέτη αναγνωρίζει τους κεντρικούς ρόλους των GLAM στη διατήρηση και την παροχή πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό σε όλα τα μέλη της κοινωνίας. Απαιτεί πολιτικές που υποστηρίζουν την καλύτερη ανταλλαγή της πολιτιστικής κληρονομιάς προς το δημόσιο συμφέρον.

Διαβάστε την πλήρη μελέτη εδώ

Leave a Comment