ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η νέα στρατηγική των Creative Commons για το 2021-2025

Ο Οργανισμός των Creative Commons είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της νέας στρατηγικής των Creative Commons για το 2021-2025.


Αυτή η στρατηγική είναι το αποτέλεσμα περισσότερων από τριών μηνών συμμετοχής με τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεκάδων διαβουλεύσεων και εκατοντάδων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ πολλών συνεργατών των Creative Commons, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού, των χρηματοδοτών, του διοικητικού συμβουλίου  των CC, καθώς και ενός ευρέος φάσματος ατόμων της κοινότητα, των CC ιδιαίτερα με τα μέλη του παγκόσμιου δικτύου Creative Commons (CCGN). Η διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής σχεδιάστηκε για να είναι περιεκτική και διαφανής με σκοπό τη συν-δημιουργία μιας στρατηγικής φιλόδοξης, διακριτικής και σχετικής με τους ανθρώπους που απαρτίζουν τα Creative Commons σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η στρατηγική αντιπροσωπεύει πραγματικά μια νέα αρχή για το Creative Commons. Παρέχει σαφήνεια στις αξίες που μας ορίζουν ως οργανισμό. Απεικονίζει το όραμά μας για τον κόσμο που θέλουμε να δούμε: έναν κόσμο όπου η δίκαιη ανταλλαγή γνώσεων και πολιτισμού εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον. Εκφράζει επίσης την αποστολή μας: να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε, εξοπλίζοντας τους με νομικές, τεχνικές και πολιτικές λύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων.

Αυτή η στρατηγική παρέχει μια συναρπαστική ανάπτυξη για τα CC. Ακονίζει την εστίασή μας σε βασικούς στόχους που δίνουν έμφαση στην κοινή γνώση και τον πολιτισμό, στο δίκαιο μοίρασμα γεγονότων, ιδεών και ονείρων, με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και ανθεκτικότητα. Τονίζει ότι ο στόχος μας δεν είναι απαραίτητα μόνο η προώθηση περισσότερης ανταλλαγής, αλλά και η καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και πολιτισμού. Βασίζεται στις άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εργαλεία μας, και είμαστε ενθουσιασμένοι που ακολουθούμε μια ευρεία προσέγγιση για ανοιχτή κοινή χρήση.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών, ο οργανισμός των Creative Commons θα προσπαθήσει επιτύχει τους τρεις βασικούς στόχους της στρατηγικής του, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν προώθηση των κοινών,  την καινοτομία υποδομών και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Η ανάπτυξη της στρατηγικής ήταν μια κοινή προσπάθεια και μια πραγματική απόδειξη για τις αξίες της συνεργασίας και της συμπερίληψης που έχουμε στα CC.

Διαβάστε τη νέα στρατηγική εδώ

Leave a Comment