ΕΛ/ΛΑΚ | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα Creative Commons δημοσίευσαν νέες οδηγίες για την σωστή αναφορά στις συλλογές  των ιδρυμάτων για τη χρήση υλικού κοινού κτήματος (Public Domain).

Τα Creative Commons δημοσίευσαν νέες οδηγίες για την σωστή αναφορά στις συλλογές  των ιδρυμάτων τη χρήση υλικού κοινού κτήματος (Public Domain).

Αυτές οι οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από την ομάδα Open Culture tων CC σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Open Culture Platform για τη διερεύνηση της χρήσης της CC BY για τον ορισμό κατόχων συλλογών κοινού κτήματος τομέα, με επικεφαλής τους Deborah De Angelis και Tomoaki Watanabe, και μέλη της Open Culture Platform.

Είτε το ίδρυμα είναι ένα αρχείο γειτονιάς, μια εθνική βιβλιοθήκη ή ένα μουσείο τέχνης, οι οδηγίες προσφέρουν μια νέα και καινοτόμο προσέγγιση για να παρακινήσουν τους χρήστες να αναφέρουν το ίδρυμα όταν χρησιμοποιούν υλικό κοινού κτήματος. Με βάση την πρόταση της Ομάδας Εργασίας για μια παρέμβαση, παρουσιάζουν διάφορες σχεδιαστικές ιδέες, που έχουν τις ρίζες τους στο μοντέλο EAST για αλλαγή συμπεριφοράς.

Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν αυτές οι οδηγίες;

Συχνά, τα ιδρύματα επιθυμούν να αναγνωριστούν για το ρόλο που διαδραματίζουν στη διατήρηση, την αποκατάσταση, την ψηφιοποίηση, την κοινή χρήση και γενικά παρέχοντας πλαίσιο και νόημα για την πολιτιστική κληρονομιά που διαχειρίζονται. Για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες τους «πιστώνουν», πολλά ιδρύματα επιλέγουν άδειες CC (οι οποίες απαιτούν «απόδοση») για να κυκλοφορήσουν πιστές αναπαραγωγές υλικού κοινού κτήματος Αυτή είναι κακή πρακτική. Οι ψηφιακές αναπαραγωγές υλικού δημόσιου τομέα θα πρέπει να παραμείνουν στο κοινό κτήμα, ως εκ τούτου, να κοινοποιούνται υπό την άδεια CC0 ή PDM.

Ως βέλτιστη πρακτική, τα CC συνιστούν ένα απλό πλαίσιο. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν μερικές ιδέες σχεδιασμού για τα ιδρύματα ώστε να παρέχουν μια ολοκληρωμένη «δήλωση αναφοράς», εάν και όπου χρειάζεται.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αντιμετωπίζουν βασικά ερωτήματα, όπως:

  • Πώς μπορούν τα ιδρύματα να ωθήσουν τους χρήστες να τους αναφέρουν;
  • Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια δήλωση αναφοράς;
  • Πώς θα έμοιαζε στην πράξη μια ώθηση;
  • Πώς να οργανωθούν τα δεδομένα που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών των ιδεών;

Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στη  σελίδα Πόροι Πολιτισμού των Creative Commons. Κατεβάστε τις πλήρεις οδηγίες εδώ.

Πηγή άρθρου: https://creativecommons.org

Leave a Comment